Q: Hvorfor eller behøver jeg at registrere mig på ASR siden for at bruge en ASR repeater via radio ?

A: Bestemt ikke !, hvis du kan nå en repeater eller link som er koblet på ASR, så benyt dig af at denne repeater har fået et større dæknings område = flere at dele vor hobby med. MEN ønsker du at benytte computer/telefon, så skal du sende en registrering, og derefter modtager du en Email der giver første kode for at komme på, men du kan stadig ikke få adgang til radio området hvor alle repeatere og link er. Dette er for at vi kan se du er radio amatør når du kommer vi af computer og vi kan så give dig rettigheder til radio rummene.

 

Q: Hvordan linker og unlinker jeg en ASR repeater, evt for at bruge den lokal snak ?

A: Det er ikke meningen at man skal unlinke en ASR repeater, som før nævnt er det repeater indehaveren som bestemmer hvilken rum repeateren er i. Ønsker man at tale lokal, så kan man bruge en simplex frekvens, eller endnu bedre, bruge den lokale analog repeater på feks 2m som er i dit område. Måske har du endog mulighed for at række flere. Tænk på at en repeater dækker et større område, hvis du unlinker for at du ønsker at bruge repeateren lokal, hvad så med de andre som er i samme område og netop har valgt at lytte med på “nettet”, hvis du unlinker, så kan din medamatør ikke modtage et opkald fra et andet område.

 

Q: Hvilken repeatere er lagt sammen ?

A: Gennerelt er det kun 70cm ASR repeatere som er lagt sammen, men dette er et frivilligt system og det er den enkelte repeater indehaveren som selv bestemmer hvilken andere han/hun ønsker sin repeater lagt sammen med. Der er også simplex radio link, det er hvor en enklet eller 2 radio amatøere ønsker at dække et lokal område.

Skulle du have andre spørgsmål. så send det til os via. Registreings siden.