ASR på EDR Sommerlejer

vi har en repeater stående på EDR s Sommerlejer frekvensen er 434.700 tone 71.9  FM-N

det er OZ0EDR der har den med  fra Ringkøbing